Home

Blog

 Art Gallery

Wat is Nuido

Wie ben ik

Zeshoek stitch-along: de afronding

door | nov 13, 2020 | Japans borduren | 0 Reacties

Zeshoek stitch-along: de afronding

door | 13 nov 2020 | Japans borduren | 0 Reacties

De tijd vliegt.
In deze vreemde ( Corona -) wereld is het voor mij soms moeilijk om dingen voor elkaar te krijgen. Het regelmatig schrijven in de blog is voor mij altijd al een uitdaging, laat staan in deze tijd. Maar ik zit hier weer te typen en wil nog een afrondend praatje houden over de verbeterpunten waar ik door Beate op werd gewezen. Ik ben altijd blij met opbouwende kritiek, daar leer ik van.

De short stitch holding, die ik zo enthousiast heb geborduurd, is te veel. 3 steken in het midden, over de langste steken, is voldoende om te zorgen dat het goud van de meeldraden niet wegzakt. En de steken mogen langer gemaakt worden.

Dit zelfde mag je ook toepassen in de pruimenbloesem, als je wilt. Die is geborduurd in platte zijde, dan wordt de short stitch holding ook in platte zijde gedaan. Verder sla je bij platte zijde niet een draad over. (In 1 naar boven, in 2 weer naar beneden)

De volgende opmerking die Beate maakte, het hartje van het esdoornblad hoort gesloten te zijn. Ik had zelf al gezien dat ik de afzonderlijke punten iets te vol geborduurd heb, waardoor het geheel propperig is geworden. Als het iets opener geborduurd is, kun je het hart ook makkelijker sluiten. Een ander punt is dat de middenlijn van de punten moeten uitkomen in de buitenste punt van het blad. Dat is bij mij ook niet overal gelukt. Iets om bij het ontwerpen al op te letten. Nog maar eens een oefen ontwerpje met esdoornblaadjes ontwerpen in de toekomst.

Dit takje had wat meer body mogen hebben. Nu valt het bijna weg, terwijl ik graag wilde dat het de bloemen bij elkaar haalde.
Een ontwerp detail voor de volgende keer.

Op deze foto is het nog opgespannen, maar nu het van het raam is gaan mijn lijntjes hier en daar wiebelen. Toch net niet strak genoeg aangetrokken, denk ik.

Er komt nog een foto van het eindwerkstuk, maar dat is nog niet klaar. Een nieuwe stitch-along is bijna klaar en begint binnenkort.
Ondertussen wens ik jullie veel borduurplezier.

Jess

Time flies.
In this strange world it is difficult for me to get things done. Regularly writing in my blog has always been a challenge for me, let alone in this day and age. But I’m typing here again and I want to have a final chat about the areas of improvement that Beate pointed out to me. I always welcome constructive criticisme, I learn from it.

This short stitch holding, that I have stitched so enthousiastically, is too much. 3 stitches in the middle, on the longest foundationstitches, is enough to make sure your gold for the stamen will not sink into the foundation. And the stitches can be made longer.

The same thing can be done on the plum blossom, if you like. The plum is embroidered in flat silk, your short stitch holding should also be done in flat silk. And you don’t skip a foundation thread (up in one, down in two).

The next remark Beate made, the heart of the maple leave should be closed. I had discoverd for my self that the different points of the leave were stitched too full, they get bumpy. If your stitching is more open, it will be easier to close the heart. an other “problem” is the line through the differebt sections of the leave. It should end in the point. Something to check with the next design. Maybe I should design another practice piece with maple leaves.

This little twig needs more body to bring the design together. Also a design detail for the next time.

In this picture my works is still on the frame. Now that it is of the frame some of my lines have started to wobble. I probably should take more care securing my gold lines, next time.

There will be a picture of the completed box, but it isn’t ready yet. A new stitch-along is nearly ready and will start shortly.
In the meantime I wish you happy stitching.

Je titel komt hier

Klik op de foto om naar deel 1 te gaan

Je titel komt hier

Klik op de foto om naar deel 2 te gaan

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *