Japanse borduurtechnieken

Japans borduren

In januari ben ik begonnen aan mijn fase 9. Een ontwerp wat me van het begin af aan al aansprak. Het heet Poem Papers en het is een afbeelding van 5 bladen met opdruk, waar gedichten op werden geschreven. Vier van de bladen beelden een seizoen uit en de vijfde is de cosmos. Het ontwerp is van het JEC.

Ik ben begonnen met de guidelines uit te zetten. Daarna is de foundation geborduurd. Dit moet dicht geborduurd, maar niet te dicht. Ik was bang dat het te dicht zou worden, dus heb ik er draden uitgehaald. Niet slim, nu is het hier en daar te open en soms liggen draden dichter bij elkaar, waardoor het geheel niet helemaal regelmatig is. Een heel goed leermoment. Ik moet zeggen dat ik niet ontevreden ben over de twist. Die is aardig regelmatig, al is er altijd ruimte voor verbetering. Na de foundation is alles vastgezet met tijdelijke lijnen (temporary holding).

In Januari I started my Phase 9. A design that I immediately liked very much. It is called Poem Papers and it is an image of 5 sheets of paper with a print. On these sheets of paper poems would be written. Four of the sheets have a season as design and the fifth is the cosmos. The design is from the JEC.

I started with the guidelines and than the foundation. The foundation needs to be stitched close, but not too close. I was afraid it would be too close, so I took some foundation threads out. Not very smart, now the foundation is maybe not close enough in a few places. And in other places they are closer, so it looks a bit irregular. It’s a good learning moment. I must say I’m not unhappy with my twist. It is quite regular, although there is always room for improvement. After the foundation everything is tied down with a temporary holding.

Let op; sommige foto’s zijn heel groot. Het duurt even om ze te laden.

Some photo’s are large; they take time to load.

 

 

 

 

 

 

Na de temporary holding moet de overgang van groen naar geel en van groen naar lila weggewerkt worden. Dit doe je met short stitch holding en met een draad in de 2 kleuren.
Ik denk dat ik het een beetje te veel heb gedaan, je krijgt het idee dat er “blaren” op liggen. Maar als ik minder steken zet, blijf je de gaten zien. Ik ben benieuwd wat Beate hier van zegt. Ik stuur haar vandaag een email met foto’s en vragen.

After this temporary holding I need to blend the green and yellow and the green and lilac. To do this you use short stitch holding and a thread made of the 2 colours.
I think I did a bit to much, it looks a bit “blistery”. But if I use less stitches, you’ll see the holes. I’d like to know what Beate thinks. I’ll send her an email today with photo’s and questions.

 

 

 

 

 

 

Binnenkort meer, more on this next time,

Jessica

Eigenlijk zou je maar aan 1 stuk moeten werken zegt Beate. In onze groep zijn er niet veel die dat doen.
Even een opsomming van mijn projecten;
op dit moment heb ik de vlinders op een raam,
fase 8, de herstbladeren, zijn klaar, maar mogen nog niet van het raam af. Beate wil het graag zien, er zou mogelijk nog iets verandert moeten worden.
fase 9, Poem Papers, ben ik begonnen met de foundation
en dan heb ik nog een tussendoortje, Nandina with Bird.

Dit ontwerp is één van de twee met vogels die we meegenomen hebben uit Engeland. De vlinders en fase 9 zijn beide stukken waar je niet echt ontspannen aan zit. Daarom dacht ik voor de kersttijd zet ik wat makkelijks op. Het is ook wel wat makkelijker, maar wat is het lastig om bessen rond te krijgen. Het is wel een heel leuk werk om te borduren, het geeft me veel plezier.

According to Beate you should only work one design at the time. In our group there are not many doing that.
Let me tell you what I have framed up
I have the butterflies that we started in England
Phase 8, Final Dress Up, is ready, but can’t be taken from the frame yet. Beate wants to see it, there might be something that has to be changed.
Phase 9, Poem Papers, I started the foundation
and I have an in between piece, Nandina with Bird.

This design is one of the designs with birds I brought back from England. The butterflies and phase 9 are both which take a lot of concentration. That is why I thought, why not something more relaxing around Christmas. It is an easier piece, more relaxing to work on, but how do you embroider round berries?

Groeten, Jessica

 

En dit is het geworden. Na 3 jaar en 2 maanden op het frame ( ik kan niet zeggen dat ik er 3 jaar en 2 maanden aan heb geborduurd) is het klaar. Gerben heeft het ingelijst, daar ben ik blij mee ( en trots op) Het maakt het af, zo’n lijst.
Het sprankelende water is wat minder sprankelend. Omdat het echt zilver is verkleurd het. Ik kan het wel poetsen, maar elke keer alles weer uit de lijst halen is een beetje veel werk. Ik laat het maar zo

And this is it. After 3 years and 2 months on the fram (I can’t say I have been embroidering for 3 years and 2 months) it is finished. Gerben framed it for me, I’m happy with it (and proud of him). It gives something extra, a frame.
The sparkling water is not so sparkly anymore. It’s real silver, so it gets dull. I could polish it, but than I have to take it out of the frame. That’s a lot of work. I’ll leave it as it is.

Geniet er van, please enjoy,

Jessica

Het heeft even geduurd, maar hier is de volgende uitleg.

De bladeren van de Iris heb ik in 2 kleuren groen gedaan. Niet te zien op de foto’s, want ik had ze eerst in 1 kleur. Later heb ik een deel opnieuw gedaan.
Puntige bladen begin ik altijd in de punt, ook waar de knik zit begin ik vanaf de punt naar beneden.
Ik heb ze geborduurd in diagonal layer met 1 F.

It took me a while, but here is some more explanation.

The leaves of the Iris are done in 2 shades of green. You can’t see this in the photo’s, because I did them in one clour at first. Later I did part of the leaves again.
These pointy leaves I stitch from the top, Where the fold is I also start from the top.
I used diagonal layer and 1 F.

 

 

 

 

 

 

De volgende stap is de stengel van de Iris. Ik heb een dunne karayori gemaakt, 1/1 TT, en deze vastgezet met een couching in de zelfde kleur ( 1/2 T)

The next step is the stem of the Iris. I used a thin karayori, 1/1 TT, and held it down with couching in the same colour (1/2T).

 

 

 

 

 

 

Het laatste is het water. Zilver #1 half hitched, de techniek is line of held thread. Als couching heb ik zilver genomen, die heb ik kant en klaar op voorraad.

And than I stitched some water. Silver #1 Half hitched, technique is line of held thread. As couching thread I used silver, which I have ready to use in my stack.

 

 

 

 

 

 

En hier is het eindresultaat, klaar voor gebruik. Voortaan kan mijn kussentje met naalden netjes opgeruimd worden.

And this is the endresult. From now on I can store my needlecushion nice and tidy.

 

Tot de volgende keer, see you next time, Jessica

Allereerst wil ik iedereen een heel goed en gezond 2021 wensen. We hebben een vreemd jaar achter de rug, laten we hopen dat 2021 meer gezondheid en bewegingsvrijheid brengt.

First of al I want to wish everyone a good an healthy 2021. We’ve had a strange year, let’s hope that 2021 will bring us more health and freedom of movement.

Een klein stukje van de stitch-along dan nu, de lichte streep in het midden van de bladen. Gebruik een lichte kleur en een getwiste draad, 1/1 T. De techniek is Diagonal layer en je hebt maar een paar steken nodig. Let op de richting, met de klok mee.

A small part of the stitch-along now, de stripe in the middle of the leaves. Use a light colour and a twisted thread, 1/1 T. The technique is Diagonal layer and you only need a few stitches. Mind the way you stitch, always clockwise.

 

 

 

 

 

 

Succes, Jessica

 

 

We kunnen beginnen.

Het voorste blad van de Iris is uiteraard waar we beginnen, alleen deze krijgt self-padding.
Voor dit blad heb ik 1,5/1 T genomen (18 tsuga, niet alle rollen zijde hebben evenveel tsuga in 1 draad). Voor een bloem gebruik je een zachtere twist dan voor een blad of een tak.
De self-padding gaat in tegengestelde richting van je foundation, net binnen de lijnen van je ontwerp. Deze self-padding moet met net zo veel zorg geborduurd worden als je foundation.
Je gebruikt dezelfde zijde als voor de foundation, 1,5/1 T. De techniek is Separated single layer, let goed op de richting waarin je borduurt.

Let’s start

I started with the front leave of the Iris, only this one gets self-padding.
For this leave I used 1,5/1 T (18 tsuga, not all the rolls of flat silk have the same amount of tsuga). For a flower you use a softer twist than for a leave or a branch.
The self-padding goes in the opposite direction from the foundation, just inside the lines of your design. This selfpadding has to be stitched with as much care as your foundation.
You use the same silk as for your foundation, 1,5/1 F. The technique used is Separated single layer, pay attention to the direction of your stitches.

 

 

 

 

 

 

De foundation gaat in tegengestelde richting.

The foundation goes in the opposite direction.

 

 

 

 

 

 

De blaadjes bovenop de Iris worden geborduurd met 1 F in Diagonal layer.

The small leaves on top are stitched in Diagonal layer with 1 F.

 

 

 

 

 

 

Veel plezier met deze kleine iris, volgende week verder.

Have fun with this little iris, more to come next week.

Groetjes, greetings, Jessica

Het is tijd voor een nieuwe stitch-along. Een klein ontwerpje met 2 irissen. Het past in een klein raampje en kost niet veel tijd. Leuk om een aantal technieken te oefenen.
Ik heb de volgende kleuren gebruikt: irisblauw, romig wit, 2 groenen ( de ene wat donkerder dan de andere) en zilver #1.
Het opspannen van het raampje vind je in de blog zeshoek stitch-along: het begin. Het patroontje is te koop, geprint op zijde. Je kunt via de mail contact opnemen, jessica@cosycorners.nl.

It is time for a new stitch-along. A small design with 2 irises. You can use a small frame and it doesn’t take much time. Nice to practice a few techniques.
I used the following colours: irisblue, creamy white, 2 green tones (one darker than the other) and silver #1.
How to use the small frame is described in my blog zeshoek stitch-along: het begin. The design can be bought, printed on silk. You can contact me via email, jessica@cosycorners.nl.

 

Ik ben een student, geen bevoegd lerares Japans borduren. Ik laat hier zien hoe ik de irissen geborduurd heb. Dat wil niet zeggen dat dat altijd de juiste Japanse manier is. Ik sta open voor aanbevelingen om mijn techniek te verbeteren, maar ondertussen wil ik graag met jullie mijn passie delen.

I’m a student, not a certified teacher of Japanese embroidery. In my blog I show you how I embroidered the irises. That doesn’t always mean it is the right Japanese way. I’m open to recommendations to improve my technique, but in the meantime I like to share my passion with you.

Binnenkort meer, more to come,

Jessica

De tijd vliegt.
In deze vreemde wereld is het voor mij soms moeilijk om dingen voor elkaar te krijgen. Het regelmatig schrijven in de blog is voor mij altijd al een uitdaging, laat staan in deze tijd. Maar ik zit hier weer te typen en wil nog een afrondend praatje houden over de verbeterpunten waar ik door Beate op werd gewezen. Ik ben altijd blij met opbouwende kritiek, daar leer ik van.

Time flies.
In this strange world it is difficult for me to get things done. Regularly writing in my blog has always been a challenge for me, let alone in this day and age. But I’m typing here again and I want to have a final chat about the areas of improvement that Beate pointed out to me. I always welcome constructive criticisme, I learn from it.


De short stitch holding, die ik zo enthousiast heb geborduurd, is te veel. 3 steken in het midden, over de langste steken, is voldoende om te zorgen dat het goud van de meeldraden niet wegzakt. En de steken mogen langer gemaakt worden.

Dit zelfde mag je ook toepassen in de pruimenbloesem, als je wilt. Die is geborduurd in platte zijde, dan wordt de short stitch holding ook in platte zijde gedaan. Verder sla je bij platte zijde niet een draad over. (In 1 naar boven, in 2 weer naar beneden)

This short stitch holding, that I have stitched so enthousiastically, is too much. 3 stitches in the middle, on the longest foundationstitches, is enough to make sure your gold for the stamen will not sink into the foundation. And the stitches can be made longer.

The same thing can be done on the plum blossom, if you like. The plum is embroidered in flat silk, your short stitch holding should also be done in flat silk. And you don’t skip a foundation thread (up in one, down in two).

 

 

 

 

 

De volgende opmerking die Beate maakte, het hartje van het esdoornblad hoort gesloten te zijn. Ik had zelf al gezien dat ik de afzonderlijke punten iets te vol geborduurd heb, waardoor het geheel propperig is geworden. Als het iets opener geborduurd is, kun je het hart ook makkelijker sluiten. Een ander punt is dat de middenlijn van de punten moeten uitkomen in de buitenste punt van het blad. Dat is bij mij ook niet overal gelukt. Iets om bij het ontwerpen al op te letten. Nog maar eens een oefen ontwerpje met esdoornblaadjes ontwerpen in de toekomst.

The next remark Beate made, the heart of the maple leave should be closed. I had discoverd for my self that the different points of the leave were stitched too full, they get bumpy. If your stitching is more open, it will be easier to close the heart. an other “problem” is the line through the differebt sections of the leave. It should end in the point. Something to check with the next design. Maybe I should design another practice piece with maple leaves.

 

 

 

 

 

Dit takje had wat meer body mogen hebben. Nu valt het bijna weg, terwijl ik graag wilde dat het de bloemen bij elkaar haalde.
Een ontwerp detail voor de volgende keer.

This little twig needs more body to bring the design together. Also a design detail for the next time.

 

 

 

 

 

 

 


Op deze foto is het nog opgespannen, maar nu het van het raam is gaan mijn lijntjes hier en daar wiebelen. Toch net niet strak genoeg aangetrokken, denk ik.

In this picture my works is still on the frame. Now that it is of the frame some of my lines have started to wobble. I probably should take more care securing my gold lines, next time.

 

 

Er komt nog een foto van het eindwerkstuk, maar dat is nog niet klaar. Een nieuwe stitch-along is bijna klaar en begint binnenkort.
Ondertussen wens ik jullie veel borduurplezier.

There will be a picture of the completed box, but it isn’t ready yet. A new stitch-along is nearly ready and will start shortly.
In the meantime I wish you happy stitching.

Jessica

 

Zoals ik al had gedacht, vorige week was het te druk om te schrijven. Beate is geweest om les te geven, 6 dagen lang. Alles op 1,5 m., maar het ging goed. Alleen aan tafel waren minder gesprekken, omdat we zover uit elkaar zaten. Van een paar dames heb ik de zeshoek gezien, erg leuk, allemaal verschillend uitgevoerd.
Met Beate heb ik mijn werk besproken en er kwamen wat puntjes uit voor verbetering. Ik zal ze in de volgende aflevering behandelen, het is een leerproces en daar heeft iedereen wat aan.

As I thought, last week I was too busy to write. Beate was here to teach for 6 days. Everything at 1,5 m., but it all went well. Only at the dinnertable there were fewer conversations, because we sat so far apart. A few of the ladies brought their stitched hexagon, all very nice, all stitched differently.
I discussed my work with Beate and some points came up for improvement. I will cover them in the next episode, it is a learning process and it benefits everyone.

En dan nu het laatste stukje, de afwerking. Ik heb hier een karayori voor gebruikt. Deze maak je door de ondertwist zacht te houden en de overtwist zo strak mogelijk te doen. Dan plak je de draad op een glas, maakt hem nat en laat hem een nacht drogen. Het mooiste is als je de karayori voor het verwerken op een koma zet, zodat je de draad strak kan houden. Heb je geen koma, dan kun je de draad misschien vastplakken aan je raam.

And now the last part, the finishing. I used a karayori for this. A karayori is made by keeping your undertwist soft and doing the overtwist as tightly as possible. Use cellotape to stick the thread on a glass, wet it and let it dry overnight. The best thing is if you put your karayori on a koma. If you don’t have a koma, maybe you can tape the karayori on your frame

In het schema staat 3/1 + 2 goud #1 TT. Ik heb 2 donkergroen, 1 lichtgroen ( in 2 gedeeld) en 1 lengte goud #1 dubbel om de priem gedaan.
Geef je zijde eerst een ondertwist, voordat je je goud mee twist, om te voorkomen dat je goud wegzakt in de zijde. Maak niet een te sterke ondertwist, anders wordt je karayori niet glad.
De overtwist doe je zo strak mogelijk, maar de draad mag niet gaan kronkelen. Houd de draad strak en plak hem vast op een glas, natmaken en laten drogen. Het is handig als je meerdere karayori maakt. Ik heb alle stappen op de foto gezet.

In the boxchart it says 3/1 + 2 gold #1 TT. I used 2 dark green, 1 light green (divided in 2) and a length gold #1 doubled around the awl.
Give your silk a bit of undertwist before you twist the gold into the thread, to prevent your gold from disappearing in your silk. Don’t make your undertwist too strong, or your karayori won’t be smooth. You do the overtwist as tightly as possible, but your thread should not crinkle. Keep the thread tight and stick it on a glass, wet it and let it dry. It is usefull to make multiple karayori. I made photo’s of every step.


 

 

 

 

 

 

Nu kunnen we de draad gaan verwerken. De karayori wordt per 2 draden samen vastgezet met een dunne couching draad (1/2 T), elke 2 mm.. In mijn werk heb ik een derde draad nodig, omdat ik teveel ruimte heb tussen de verschillende motieven. Deze derde draad komt er langs als de eerste 2 vastzitten, maar je steken gaan altijd over 2 draden.
De eerst lijn kun je van zijkant naar zijkant leggen, zonder onderbreking, maar bij de volgende lijnen moet je de karayori naar achter trekken of steken op het kruispunt.

Now we can start with the karayori. You need 2 karayori, they will be stitched together. Use a couching thread (1/2T) for this. You put a stitch in at every 2 mm.. In my work I need a third karayori, because I have too much space between the different motifs. This third karayori will come alongside the first 2, but will be stitched over 2 karayori.
The first line can be put in from side to side, without interruption, but with the following lines you have to pull the karayori to the back at the intersection.


 

 

 

 

 

 

Voor de zijkanten trek je de draden van punt naar punt om ze mooi recht te krijgen. Zet de uiteinden vast, ga dan naar het midden. Zoek daarna steeds het midden tussen de steken op, totdat de steekjes ongeveer 2 mm. uit elkaar liggen.

For the sidelines you pull the karayori’s from point to point to get them straight. Stitch the outer points, then go to the middle. Find the middle between the stitches again, until the stitches are about 2 mm. apart.

 

 

 

 

 

 

Ook bij de zijkanten van de tralie en het vlas heb ik te veel ruimte. Daarom heb ik daar nog 2 karayori aan de binnenkant verwerkt.

At the sidelines of the lattice and the flaxleave I have too much space. That is why I put in 2 more karayori on the inside of the design.

 

 

 

 

 

 

 

Dit is het hele ontwerp, ik heb alles zo goed mogelijk beschreven, zoals ik het heb gedaan. De punten voor verbetering die ik met Beate heb besproken zal ik volgende week in een blog zetten.

This is the design completed. I tried to describe as good as possible my way of stitching this. The points for improvement I discussed with Beate will be in a blogpost next week.

Veel plezier en succes/ Have fun and succes, Jessica

Alweer de vijfde uitleg, de tijd vliegt. Dit is het laatste vlakje van de vijf, volgende keer leg ik uit hoe ik de afwerking heb gedaan.

Voor de ondergrond heb ik een getwiste draad genomen en omdat ik alleen groen te hard vond heb ik er een beetje oranje door getwist. De twist is 2,5/1, dat betekent dat je aan beide kanten 1 volle draad groen hebt en ¼ oranje draad.

Begin in het midden van het vlak en leg je draad parallel aan de onderkant van het vlakje. Borduur eerst de ene helft en dan de andere. Je hebt geen short-stitch-holding nodig, het vlasblad (flaxleave) motief houdt alles op zijn plaats. Ook hier heb ik een lijn gespannen 1 mm. van de randen, omdat ik dacht dat ik de ruimte nodig had, maar als je net aan de binnenkant van de lijn borduurt, hou je voldoende ruimte voor je sierdraad.

This is the fifth explanation already, time flies. It is the last part of the five, next time I’ll explain how I did the finish.

For the foundation I used a twisted thread and because I thought the green on it’s own was too harsh, I used a bit of orange as well. The twist is 2,5/1, which means that on both sides you have 1 full green thread and a ¼ thread of the orange.

Start in the middle and place your thread parallel to the bottom line. Stitch one half first and then the other. For this foundation you don’t need short-stitch-holding, the flaxleave motif will hold it in place. I stitched a guideline first, 1mm. from the sides, because I thought I needed the space. But if you stitch just inside the lines, I think you will have enough room for your finishing thread.

 

 

 

 

 

 

Nu kunnen we beginnen met de flaxleave. Ik heb dit gedaan met oranje, 1/1 T. Je mag deze draad stevig twisten.

Alle lijnen staan 7 mm. uit elkaar. De eerste rij lijnen staan vertikaal op de ondergrond, in een hoek van 90°.

Now we can start with the flaxleave. I stitched this with orange, 1/1 T. You can give it a tight twist.

All lines are 7 mm. apart. The first lines are at a 90° angle to the foundation.

 

 

 

 

 

 

De tweede en derde rij lijnen komen in een hoek van 30° Gebruik hiervoor je driehoek met de scherpe hoek. Leg eerst één naar links en daarna één naar rechts, het snijpunt komt op een verticale lijn. Vul het vlak verder in, ook weer 7 mm. uit elkaar.

The second and third layer of lines are in a 30° angle. Use your triangle with the sharp corner. Put one line in to the left and than one to the right making sure they cross each other on the vertical line. Fill in the rest, again 7 mm. apart.

 

 

 

 

 

 

Nu ga je in de richting van de ondergrond alle kruisingen vastzetten, met oranje, 1/2 T. ( Ik heb het zelf met een te dikke draad gedaan)

Now we will tie down the intersections with orange, 1/2 T. ( My thread was too thick)

 

 

 

 

 

 

De ondergrond bestaat nu uit driehoekjes en is klaar voor de rest van het motief. Kijk goed naar de foto’s. Kom bij A boven, ga bij B naar beneden en kom dan bij C weer boven. De lus die tussen A en B is ontstaan moet worden vastgezet. Daarvoor ga je met je naald over de lus en steek je in het midden van het driehoekje naar beneden. Als je nu voorzichtig aantrekt ontstaan er 3 lijnen in je driehoek. Op deze manier vul je alle driehoekjes.

The foundation is filled with little triangles and is ready for the rest of the motif. Have a good look at the photos. Come up at point A, go down at point B and come up again at piont C. The loop that you’ll find between A and B has to be tied down. For this you take your needle over the loop and go down in the middle of the triangle. Pull carefully and 3 lines will appear in the triangle. Fill all the triangles this way.

 

 

 

 

 

 

Zoals je misschien ziet heb ik teveel ruimte overgelaten aan de buitenlijn. Zorg dat je de ondergrond ver genoeg door borduurt, 1/2 mm. van de rand is genoeg.

Maybe you can see that I have left too much space at the outside line. Make sure you stitch your foundation far enough, 1/2 mm. from the edge is enough.

Ik weet niet of het me lukt om volgende week de laatste uitleg te posten. Komende week is Beate 6 dagen op bezoek voor lessen in Japans borduren.

I don’t know if I can post the last explanation next week. The coming week Beate will be here for 6 days to teach Japanese embroidery.

Veel plezier, have fun,

Jessica